Πανόραμα περισσοτέρων από 30 Δράσεων ΕΣΠΑ και Leader σε όλη την Ελλάδα

 

Πανόραμα περισσοτέρων από 30 Δράσεων  ΕΣΠΑ και Leader σε όλη την Ελλάδα.

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται και το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι Περιφέρειες ενεργοποιώντας περισσότερες από 30 Δράσεις. Θα προσπαθήσουμε να σας κατευθύνουμε ποια Δράση τυχόν σας εξυπηρετεί ανάλογα το μέγεθος της εταιρείας σας, τη δραστηριότητα της αλλά και την Περιφέρεια όπου βρίσκεται η εταιρεία σας.

Η Ομάδα των Συμβούλων Επενδύσεων της ResNovae ( www.resnovae.gr ) σας παρουσιάζει περιεκτικά τις δράσεις αυτές.

Δράσεις ΕΣΠΑ

 1. Επιδότηση 50-60% για Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέχρι Εξαντλήσεως Προϋπολογισμού.
  Δράση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Ταυτότητα Δράσης:
Επενδυτικά σχέδια από 20.000€ – 200.000€
Επιδότηση  50%-65%
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Μεταποίηση  και Χονδρεμπόριο

 1. Επιδότηση 50% για Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ . Δράση Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση
  Ταυτότητα Δράσης:

Επενδυτικά σχέδια από 10.000€ – 150.000€

Επιδότηση 50%

Υποβολές Μέχρι 31/5/2019

 1. Επιδότηση 50% για Υφιστάμενες Μεσαίου Μεγέθους Επιχειρήσεις μέχρι Εξαντλήσεως Προϋπολογισμού. Δράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
  Ταυτότητα Δράσης:
  Επενδυτικά σχέδια από 50.000€ -400.000€

Επιδότηση  50%
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Μεταποίηση και Χονδρεμπόριο

 1. Επιδότηση 35%-50% για Ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων Στη Στερεά Ελλάδα Για Την Αναβάθμιση Και Τον Εκσυγχρονισμό Τους Στα Πλαίσια Του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014‐2020

Ταυτότητα Δράσης:
Περιοχή ενδιαφέροντος Στερεά Ελλάδα
Αφορά Μεσαίες Επιχειρήσεις ( 2 ετών τουλάχιστον)
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων 500.000€-5.500.000€
Επιδότηση 35%-50%
Περίοδος Υποβολών μέχρι 28-06-19

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Μεταποίηση και Χονδρεμπόριο

 1. Επιδότηση 45% για Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας         
  Ταυτότητα Δράσης:
  Περιοχή Ενδιαφέροντος Κεντρική Μακεδονία
  Αφορά Υπο Ίδρυση// Νέες / Υφιστάμενες
  Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων 100.000€-600.000€
  Επιδότηση 45%
  Περίοδος Υποβολών μέχρι 14-06-19
 2. Επιδότηση 50% για Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  Ταυτότητα Δράσης:
  Περιοχή Ενδιαφέροντος Κεντρική Μακεδονία
  Αφορά Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές ( 3 έτη λειτουργίας τουλάχιστον)
  Προϋπολογισμός Επενδυτικών σχεδίων 30.000€-100.000€
  Επιδότηση              50%
  Περίοδος Υποβολών μέχρι               14-06-19
 3. Επιδότηση 60% (και 100% σε δαπάνες μισθολογικού κόστους) για Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας
  Ταυτότητα Δράσης:
  Περιοχή Ενδιαφέροντος Δυτική Ελλάδα
  Αφορά : Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών   με ύψος επενδυτικών σχεδίων από 25.000€-300.000€
  Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις με ύψος επενδυτικών σχεδίων από 50.000€-300.000€
  Υπό σύσταση Επιχειρήσεις με ύψος επενδυτικών σχεδίων από 25.000€-300.000€
  Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Ηλεκτρονικό Λιανικό Εμπόριο και Χονδρεμπόριο
  Ύψος επιδότησης 60% και 100% σε δαπάνες μισθολογικού κόστους
  Περίοδος Υποβολών μέχρι 15/7/2019

 

Περιφερειακές Δράσεις Leader

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Θεσσαλονίκης

Περιοχή Ενδιαφέροντος : Δήμοι: Χαλκηδόνος, Λαγκαδά, Βόλβης, τμήματα: Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα
Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€
Επιδότηση  50%-100%
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 25/06/2019

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Μεσαίες, πολύ μικρές και μικρές Επιχειρήσεις)

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Χαλκιδικής

Περιοχή Ενδιαφέροντος : Περιφέρεια Χαλκιδικής

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 14/06/2019

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Μεσαίες, πολύ μικρές και μικρές

Επιχειρήσεις)

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Πειραιά – Νήσων Αττικής

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Δήμοι: Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Ύδρας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 300.000€

Επιδότηση  40%-65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 10/06/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Αργολίδας/Αρκαδίας/Κορινθία

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομοί: Αργολίδας Αρκαδίας, Κορινθίας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 03/07/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Ροδόπης – Ξάνθης

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομοί: Ροδόπης , Ξάνθης

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 12/07/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Κεντρικού κ Νότιου Έβρου

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Κεντρικός και Νότιος Έβρος

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-75%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 17/06/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Καστοριάς

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Καστοριάς

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 09/07/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Ρεθύμνου και Ηρακλείου

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομοί Ρεθύμνου και Ηρακλείου Δήμοι Ηρακλείου: Γορτύνας, Μαλεβιζίου και Φαιστού

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  45%-65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 17/06/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Κοζάνης Γρεβενών

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομοί Κοζάνης και Γρεβενών

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  40%-100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 10/07/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Βοιωτίας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Βοιωτίας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  40%-65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 20/06/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Ημαθίας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Ημαθίας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  45%-65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 25/06/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Σερρών

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Σερρών

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 24/06/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Πέλλας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Πέλλας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 24/06/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Πιερίας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Πιερίας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 02/07/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομοί Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  40%-65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 03/07/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Ηλείας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Ηλείας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  40%-65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 08/07/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Καβάλας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Καβάλας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 12/07/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Καστοριάς

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Καστοριάς

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  40%-100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 09/07/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Δράμας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Δράμας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 05/07/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Φωκίδας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Φωκίδας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  40%-65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 10/07/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Αρκαδίας Αργολίδας Λακωνίας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομοί Αρκαδίας Αργολίδας Λακωνίας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 24/06/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Κιλκίς

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Κιλκίς

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 15/07/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Καρδίτσας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Καρδίτσας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 26/07/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Λάρισας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Λάρισας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-100%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 05/08/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Αιτωλοακαρνανίας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Αιτωλοακαρνανίας-  Δήμοι Ναυπακτίας, Ι.Π Μεσολογγίου, Τ.Κ Αστακού

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 30/08/2019

 1. Ταυτότητα Δράσης: Leader Ιωαννίνων Θεσπρωτίας

Περιοχή Ενδιαφέροντος :  Νομός Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας

Επενδυτικά σχέδια: ανάλογα με την κάθε υποδ ράση ιδιωτικού χαρακτήρα με μέγιστο τις 600.000€

Επιδότηση  50%-65%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Υπηρεσίες, Τουρισμού, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  και Χονδρεμπόριο

Περίοδος Υποβολών : μέχρι 30/08/2019

 

Η Ομάδα μας είναι στη διάθεση σας για Δωρεάν Προαξιολόγηση και Έλεγχο Επιλεξιμότητας.

Εμπιστευτείτε Πιστοποιημένους Συμβούλους με ποσοστά Επιτυχίας άνω του 85% και μεγιστοποιείστε τις πιθανότητες Επιδότησης της Επιχείρησης σας και των Επενδύσεων σας.

 

Dr. Νικόλαος Χρ. Κακογιάννης

Γεν. Διευθυντής

ResNovae LP – Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τηλ: 2102718306 Mail /  espa@resnovae.gr / www.resnovae.gr

2019-05-23T11:31:15+00:00