Παράταση έναρξης ηλεκτρονικών υποβολών και Τροποποίηση οδηγού για τη Νέα Δράση: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση.

Ανακοινώθηκε επισήμως σήμερα η παράταση για την έναρξη των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας :Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α3429, Κωδ. 022ΚΕ).

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολών ορίστηκε η 27/02/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 09/5/2019 και ώρα 23:59:59.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η 1η τροποποίηση του οδηγού της δράσης.

Την τροποποίηση μπορείτε να τη βρείτε στο κάτωθι link:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%A7%CE%9F465%CE%A7%CE%998-7%CE%9C8

Εντός ολίγων ωρών αναμένουμε σχετική ανακοίνωση και για το δεύτερο πρόγραμμα: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της ResNovae LP.

 

2019-02-05T16:39:26+00:00