Ενημερωτικό Σημείωμα για τον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016